Groot assortiment bordspellen, kaartspellen en nog veel meer gezellige en leuke spellen.

Shop

Opvoedingsspel

29.99

Artikelnummer: 691774717 Categorie:

Dit spel helpt je bij het opvoeden van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Als ouder kun je het spelen samen met je partner, kinderen (vanaf 10 jaar) of andere ouders. Het spel is ook geschikt voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt of daarvoor wordt opgeleid. Bij coaching van ouders of jongeren is het spel ook goed bruikbaarHetOpvoedingsspelbestaat uit drie groepen kaarten:1. Uitgangspunten – Deze geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe je wilt handelen. Voorbeelden zijn:'geef aandacht aan elkaar','ieders mening telt' of'doe zelf wat je zelf kunt doen'.2. Vaardigheden – Deze geven aan wat je moet kunnen als ouder of opvoeder. Voorbeelden zijn:'beslissingen nemen','steun en geborgenheid bieden' of'problemen op tijd bespreekbaar maken'. Vaardigheden bepalen mede of het je lukt je uitgangspunten ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.3. Gebeurtenissen – Hierbij gaat het om situaties die bij ouders en jongeren vaak emoties oproepen en die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden zijn:'gepest of gediscrimineerd worden','ruzie' of'liefdesverdriet hebben'. De gekozen gebeurtenissen zijn met name gericht op jongeren vanaf 12 jaar.Opvoeding vindt plaats binnen het speelveld van uitgangspunten, vaardigheden en gebeurtenissen. Deze drie invalshoeken hebben met elkaar te maken en beïnvloeden elkaar. Afhankelijk van de situatie, kun je een keuze maken uitéén van deze invalshoeken.