Groot assortiment bordspellen, kaartspellen en nog veel meer gezellige en leuke spellen.

Shop

Keuzespel

29.99

Artikelnummer: 691793897 Categorie:

In het alledaagse leven moet je vaak de ene na de andere keuze maken. Meestal gaat je dat waarschijnlijk makkelijk af, maar er zijn wellicht ook keuzes waar je moeite mee hebt. De bedoeling van dit spel is je te helpen bij het maken van keuzes, zodat deze makkelijker gaan of van betere kwaliteit zijn.HetKeuzespelis een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig een belangrijke keuze gaat maken. Ook is het bestemd voor professionals die anderen helpen bij het maken van keuzes. Het spel is tevens zinvol bij het terugkijken op een gemaakte keuze, zodat je daar lering uit kunt trekken voor de toekomst.Het uitgangspunt bij dit spel is dat het stellen van de juiste vragen essentieel is bij het maken van keuzes. Centraal in dit spel staan 64 vragen en opdrachten. Deze zijn verdeeld over 7 categorieën. Tussen haakjes staat een voorbeeld van een vraag of opdracht uit de betreffende categorie:1. Verkenning (Wat wil je met deze keuze bereiken?)2. Informatie (Hoe betrouwbaar is de informatie die je verzameld hebt?)3. Waarden (Wat vind jij belangrijk in het leven? Wat betekent dat voor deze keuze?)4. Gevoelens (Welke gevoelens roepen de verschillende keuzemogelijkheden bij je op?)5. Motieven (Laat je je bijéén van de keuzemogelijkheden beïnvloeden door gebeurtenissen uit het verleden?)6. Gevolgen (Bedenk bij elke keuzemogelijkheid: als ik dit kies, vind ik mezelf?.)7. Manieren van kiezen (Welke keuzemogelijkheid zou je kiezen als je met niemand rekening hoeft te houden?)Naast de vragen bevat het spel ook een set van 29 kaarten met afbeeldingen. Daarmee kun je op een associatieve manier kijken naar de keuze waar je voor staat. Het Keuzespel stuurt niet in de richting van een bepaalde keuze, maar richt zich op verbetering van het keuzeproces. Dat betekent dat de persoon die centraal staat, de volledige vrijheidén verantwoordelijkheid houdt voor de inhoud van de gemaakte keuze.