Groot assortiment bordspellen, kaartspellen en nog veel meer gezellige en leuke spellen.

Shop

Het Grote Engelse Taalboek

19.99

Artikelnummer: 358803990 Categorie:

Het Grote Engelse Taalboekis een grammaticaoverzicht, spellinggids, idioomboek en taalhulp inéén overzichtelijk handboek.Ideaal als naslagwerk, huiswerkhulpén als leerboek. WantHet Grote Engelse Taalboekbiedt alledaags taalgebruik en de belangrijkste taalregels aan de hand van de 1.000 meest gebruikte Engelse woorden.Deel 1 vanHet Grote Engelse Taalboekbehandelt de belangrijkste regels voor spelling en uitspraak, grammatica en zinsbouw. Dat is een samenvatting van de stof voor Engels in basis- en voortgezet onderwijs. Bij voorbeelden komen de woorden die echt vaak worden gebruikt stelselmatig aan bod. Zo worden de 1.000 meest gebruikte woorden veel herhaald en blijft het Engels eenvoudig.Deel 2 biedt heel veel zinnen voor allerlei dagelijkse taalhandelingen zoals een gesprek beginnen, informatie vragen, je mening geven, iets bestellen, je verontschuldigen, iemand uitnodigen, afspraken maken en nog veel meer. Ook komt hier het meer formele schriftelijke taalgebruik aan bod, nodig voor het schrijven van een zakelijke brief, een sollicitatiebrief voor een stage, een CV of een zakelijke e-mail.Deel 3 met idioom breidt de basiswoordenschat uit tot 3.000 woorden, aan de hand van 19 thema?s. De 1.000 meest gebruikte woorden komen hier terug in allerlei typisch Engelse uitdrukkingen. En daar wordt het echt Engels van. Elk thema sluit af met een serie spreekwoorden.Zo biedt dit boek de complete stof voor Engels voor beginners, maar meer dan dat, doordat er vooral heel veel Engels in staat. Om de taal uit te leren, of om op terug te kunnen vallen. Een boek waar je echt wat aan hebt, nu en later.Voor basisonderwijs (vanaf groep 7), voortgezet onderwijs, mbo en Pabo.Het Grote Engelse Taalboek bevat 378 pagina's.Wil je een voorbeeldexemplaar van Het Grote Engelse Taalboek inkijken? Dat kan hier.Met'Het Grote Engelse Taalboek' werk je o.a. aan volgende doelstellingen:? Engels: Basiswoordenschat? Engels: Uitspraak? Engels: Grammatica? Engels: Spelling? Engels: ZinsbouwVoordelen van'Het Grote Engelse Taalboek':? Handig om overal mee naar toe te nemen? Zowel te gebruiken thuis als in de klas als bij de therapeut? Alles over Engels eindelijk duidelijk uitgelegd in 1 boek!